GABINET STOMATOLOGICZNY

Zaawansowane procesy próchnicowe prowadzą do zmian w głębi żywych tkanek zęba, czyli miazgi. Na skutek tego procesu dochodzi do nieodwracalnego stanu zapalnego miazgi, którą trzeba z zęba usunąć. Leczenie takich zmian najogólniej mówiąc, polega na dokładnym oczyszczeniu i zdezynfekowaniu kanałów, a w końcowej fazie na ich szczelnym wypełnieniu przeznaczonym do tego celu materiałem. 

Ząb prawidłowo wyleczony służy pacjentowi przez długi czas i nie daje dolegliwości. Nowoczesne metody leczenia kanałowego, które znajdują zastosowanie w naszych gabinetach pozwalają więc na uratowanie zębów, które w nie tak dalekiej przeszłości były do usunięcia.

KontakT