GABINET STOMATOLOGICZNY

Wstydliwy problem braku zęba można rozwiązać za pomocą implantu. Jest to najlepsza metoda odtworzenia pełnego uzębienia, które jest  niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu zębowo-kostnego. Ta doskonała alternatywa dla klasycznych rozwiązań protetycznych polega na wszczepieniu do kości implantu wykonanego z tytanu, który jest materiałem biozgodnym. Oznacza to doskonałe tolerowanie śruby przez układ immunologiczny. Implant zastępuje korzeń brakującego zęba i stanowi zakotwiczenie dla korony, mostów czy protezy. To niemal 100% powodzenie wszczepienia implantów poprawia bezsprzecznie komfort życia.

KontakT