GABINET STOMATOLOGICZNY

Protetyka jest dziedziną stomatologii zajmującą się uzupełnianiem braków w uzębieniu i odtworzeniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych. Aby zapewnić Państwu pełną satysfakcję z nowowykreowanego uśmiechu wykonujemy szereg prac protetycznych o najwyższej precyzji i estetyce.
W zakres usług leczenia protetycznego wchodzą:

• korony porcelanowe na metalu, złocie i pełnoceramiczne
• mosty na metalu, złocie i pełnoceramiczne
• tymczasowe uzupełnienia akrylowe
• uzupełnienia protetyczne ruchome:
• protezy szkieletowe (również na estetycznych elementach retencyjnych: zatrzaskach, zasuwach,     teleskopach )
• protezy całkowite  ( również oparte na implantach)
• protezy częściowe akrylowe
• szyny relaksacyjne

KontakT