ul. Strusia 5D
05-500 Piaseczno
22 701 8942
724 003 954

Zasady pracy gabinetu AP Dent w czasie epidemii

 

Zapisy na wizytę będziemy przyjmować WYŁĄCZNIE telefonicznie

tel. (22) 701  84 42 lub (22) 702 54 70
724 003 954
w godz. 9 -18

  1. Pacjent przychodzi do gabinetu w maseczce. Prosimy o zdjęcie jej tylko na czas zabiegu i założenie bezpośrednio po
  2. Przed wejściem do gabinetu prowadzimy pomiar temperatury ciała pacjenta
  3. Prosimy o odkażania rąk płynem dezynfekcyjnym
  4. Przed rozpoczęciem wizyty prosimy o wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia oraz podpisanie zgody na leczenie podczas epidemii
  5. W poczekalni może przebywać tylko jedna osoba, dlatego prosimy o punktualność
  6. Na wizytę zapraszamy bez osób towarzyszących z wyjątkiem dzieci i osób niepełnosprawnych w przypadku których dopuszcza się obecność JEDNEGO opiekuna.
  7. Kolejną wizytę umawiamy telefonicznie